Staatshoofden komen altijd op de minuut op de afspraak aan. Zij hebben het uiteraard makkelijk: een escorte veiligheidsagenten met zwaailicht loodst hen door het verkeer heen, zelfs door de file. Maar ook voor gewone stervelingen is stiptheid etiquetteregel nummer 1 en niet enkel op het werk.


‘Stiptheid is de beleefdheid der koningen.’ 
Koning Lodewijk XVIII (1755-1824), koning van Frankrijk

In Noord-Europa en Noord-Amerika is het absolute not done om te laat te komen. Het getuigt van een gebrek aan respect voor de andere en bovendien komt u egoïstisch en 
ongeorganiseerd over. Word evenwel in exotische landen niet ongeduldig als uw zakenpartner niet op tijd komt opdagen. 

Op veel plaatsen is tijd een zeer rekbaar begrip. Hoe belangrijker uw gastheer, des te later zal hij zelfs verschijnen.

Uiteraard is het niet altijd uw schuld als u te laat komt. Het verkeer en het openbaar vervoer kunnen genadeloos zijn en er bestaat zoiets als onvoorziene omstandigheden. Maar vaak kunt u uw vertraging inschatten. Verwittig van tevoren als u verwacht dat u later zult zijn en bied uw verontschuldigingen aan. Het liefst per sms, stoor de mensen niet per telefoon hiervoor. U hoeft ook geen reden te geven. Met sommige mensen wordt  op de duur gelachen omdat de file zich altijd net voor hun auto ontspint. Als u met zo’n attitude dan een keer écht uit overmacht te laat komt, gelooft niemand u nog.

‘Beleefdheid bestaat deels uit goede manieren en deels 
uit goed kunnen liegen.’ Mary Wilson (°1944), zangeres  

Wie te laat komt op een afspraak, gooit het dagschema van anderen in de war. U komt beter een half uur te vroeg dan tien minuten te laat. Probeer u dan wel in een aparte ruimte bezig te houden. Anders lijkt het of u niets beters te doen heeft.

Een tip: gebruik die tijd om uw twitterberichten na te kijken. Zo pikt u de laatste nieuwsberichten op en heeft u stof voor de small talk, sowieso een onderdeel van elke afspraak. 

Voor een sollicitatie is laattijdigheid een onvergeeflijke fout. U kan fluiten naar uw baan als u te laat komt. Ook bij de dokter of bij de kapper komt u op tijd. In de sociale context komt het vaker voor dat iemand te laat is, al is dit evenmin goed te praten. 

Beleefd zijn is ook duidelijk aangeven dat u niet op tijd kunt zijn. U hoeft dus niet altijd ja te zeggen op afspraken en deadlines die u toch niet kunt halen. In plaats van uzelf en de andere zenuwachtig te maken, zegt u beter gewoon waar het op staat. 

Het heeft dus ook met timemanagement te maken: inschatten of u al dan niet op tijd kunt zijn. 

‘Ik stond op kalenders, maar was altijd te laat.’ 
Marilyn Monroe (1926-1965), actrice